Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSürmeli, Fevzi
dc.contributor.authorGüler, Zekeriya
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8680
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 7103en_US
dc.description.abstractYapılan bu çalışmada tüketici korunması ve reklam kavramları ile aralarındaki ilişkiler, bu konudaki mevcut uygulamalar araştırılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketici korunmasının ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise bir pazarlama faaliyeti olarak reklam kavramı, tüketici çıkarları açısından irdelenmektedir. Üçüncü bölümde ise reklam ve tüketicinin korunması kavramları mevcut yasal düzenlemeler açısından incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise konunun genel değerlendirilmesi yapılmakta ve gerekli öneriler belirtilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketicinin korunmasıen_US
dc.subjectReklamcılıken_US
dc.titleTürkiye'de tüketicinin korunmasında reklamın rolü ve önemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageII, 104 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record