Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇömlekçi, Ferruh
dc.contributor.authorBandırma, Aydın
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8731
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 7033en_US
dc.description.abstractBirinci bölümde; Önce adi ortaklığın tanımı yapılıp, özellikleri ve kuruluşu kısaca anlatılmıştır. Daha sonra adi ortaklıklarda muhasebe sisteminin temel verilerini oluşturan, vergi kanunlarımızın koyduğu hükümlere göre düzenlenmesi gereken ve ticari işlemleri ve muhasebeyi kolaylaştıran yardımcı belgeler belirtilmiştir. İkinci Bölümde; Vergi muhasebesine konu teşkil eden vergi kesintilerinin, ayrıca Katma Değer Vergisinin işleyişi ve muhasebeleştirilmesi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; Adi ortaklıklarda envanter işlemlerinin yapılarak kar-zararın tesbit edilmesi ve ortaklara dağıtılması, yıllık gelir vergisi beyannamesi tanzim edilmesi ve diğer yasal zorunluluklar ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Dördüncü bölümde; Ünallar Ticaret adi ortaklığın muhasebe sistemi genel olarak ve rakamlarla tezimize aktarılmıştır. Sonuç Bölümünde ise; uygulama yapılan işletmelerdeki bazı prensiplerin tenkidi yapılmış, bu konular için öneriler ileri sürülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectAdi şirketleren_US
dc.titleAdi ortaklık mevzuat Muhasebesi ve bir yarı toptancı gıda işletmesinde uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage120 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record