Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoparal, Celil
dc.contributor.authorKaya, Yakup
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8806
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12247en_US
dc.description.abstractGünümüz işletmelerinde en büyük sorun işgören-örgüt bütünleşmesidir. Bu nedenle, motivasyon ve motivasyondan kaynaklanan işgücü devri çok önemli bir konudur. Motivasyonun işgücü devri üzerine etkilerini incelediğimiz bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölümde, motivasyon kavramı, önemi ve geliştirilen klasik ve ve modern kuramlar incelenmiştir. İkinci Bölümün birinci kısmında işgücü devri kavramı, önemi ve işgücü devrini etkileyen işletme dışı ve işletme içi faktörler açıklanmıştır. İkinci kısımda ise, işletme ve işgören açısından işgücü devri ilişkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünü oluşturan üçüncü bölümde ise, motivasyonun işgücü devri üzerine etkilerinin MARSA A.Ş. 'deki incelemesi yer almaktadır. İşletmelerin başarılarında motivasyon faktörü çok önemlidir. İşletmeler motivasyon araçlarını yapılarına ve işgören isteklerine göre uygun ve yeterince uygularsa ''işletme-işgören bütünleşmesi daha da kolay sağlanabicektir. İşgören işletmeyi ikinci bir aile olarak görecek, maliyetleri azaltıcı ve gelirleri artırıcı çabalarda bulunabilecektir. Böylece işletme çalışılabilecek bir örgüt imajına sahip olacaktır'' kanısına taşımaktayız.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMotivasyon (Psikoloji)en_US
dc.subjectİşgücü devrien_US
dc.subjectPersonel yönetimien_US
dc.titleMotivasyonun işgücü devri üzerine etkileri ve Marsa A.Ş. 'deki incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 161, X y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record