Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Melih
dc.contributor.authorŞengel, Salim
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8817
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12474en_US
dc.description.abstractSon yıllarda ülke ekonomisindeki hızlı değişim, paranın arz ve talebindeki dengeyi bozarak enflasyona yol açmış ve bu gelişme paranın maliyetini arttırmıştır. Kredi maliyetlerindeki yükselme işletmeleri daha fazla özkaynaklarla çalışmaya yöneltmiştir. Cari nakit açıklarını kapatabilmek ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gereksinim duyulan nakiti istenildiği zaman, istenilen miktarda ve uygun koşullarda bulmakta güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Nakit sıkıntısı çeken işletmelerin varlığının yanında, cari nakit kalanı fazlası olup da bunu optimal olarak değerlendirmek isteyen işletmelerin oluşu nakit yönetiminin başka bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde yüzde yüzlere ulaşan kredi maliyetlerini karşılayabilmek için daha büyük oranlarda kar sağlamanın güçlüğünün yanında, atıl kalabilecek fonlar için alternatif yatırım araçlarının varlığı ve bu araçların getirilerinin yüksek oluşu işletmelerin nakitin yönetimiyle daha ciddi şekilde ilgilenmelerine neden olmuştur. Bu çalışmada, nakit yönetiminin bir bütün olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla (E) A.Ş.'nin 1991 faaliyet yılı nakit yönetimi açısından incelenmiş ve 1992 yılı için de yeni satış ve nakit bütçeleri oluşturulmuştur. 1991 yılı için işletmede kullanılmayan ancak faaliyetlerin daha açık ve net olarak ortaya konulabilmesi amacıyla bir dizi tablo hazırlanmıştır. Analiz sonuçlarına bağlı olarak, işletmenin karlılık ve işletme yaşamını sürekli kılabilme amaçlarına ulaşabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNakit yönetimien_US
dc.titleİşletmelerin nakit yönetiminde bir araç olarak nakit bütçeleri ve bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 118, VII y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record