Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzalp, İnan
dc.contributor.authorŞerbetçi, Derya
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8838
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91466en_US
dc.description.abstractİşletmelerin değişen çevre koşullarına rahatça uyum sağlaya- bilmeleri, teknolojik yenilikleri yakından izleyebilmeleri ve kendi- lerini geleceğin risk ve belirsizliklerinden koruyabilmeleri büyük öl- çüde belirledikleri stratejilere ve bu stratejileri etkin bir biçimde uygulayabilmelerine bağlı olmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde strateji kavramı ve işletmenin değişik hiyararşik kademelerinde uygulanan belli başlı strateji türle- ri hakkında genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölünde stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci hakkında genel bilgiler verildikten sonra tezimizin temelini oluşturan çeşitlendirme stratejilerinin saptanması konusu stratejik yönetim sü- reci içerisinde ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ETİ Pazarlama ve Sanayi Şirketinde stratejik yönetim süreci ve bu süreç içerisinde çeşitlendirme strate- jileri konusu üzerine yapılan uygulama sonuçlarına yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik planlamaen_US
dc.titleGeleceği planlama ve kontrol aracı olarak stratejik yönetim sürecinde çeşitlendirme stratejilerinin saptanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 180, VI y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record