Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeçim, Hikmet
dc.contributor.authorBenligiray, Serap
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8848
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91599en_US
dc.description.abstractHızlı değişen çevresel koşullar ve rekabet ortamı, işletmele- rin ellerindeki tüm kaynakları etkin ve verimli kullanmaya zorlamakta- dır. Bunu yaparken yöneticilerin aldıkları kararlar ve bu kararların kalitesi büyük önem taşır. Yöneticilerin bu işlevi yerine getirebilme- leri işletmenin iç ve dış çevresiyle ilgili bilgilerin akışı ile doğ- rudan ilgilidir. Bunları sağlayan ise, büyük ölçüde büro faaliyetleri- dir. İşletme sistemlerinde bilginin süreçlenmesi ve iletilmesi i- çin temel olan büro faaliyetleri, işletmenin tümüne yayılan bir dizi ve birbiriyle ilgili faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler planlanmalı, organize edilmeli, yönetilmeli ve kontrol edilmelidir. Günümüzde büroların çağdaş, hızlı ve ekonomik olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle büro faaliyetlerine gereken önem verile- rek büro sistemi dizayn edilmelidir. Daha sonra sistem yaklaşımıyla büro sistemi analiz edilmeli ve gerekli iyileştirilmeler yapılmalıdır. Bu işlemler sonucunda sağlanan fayda tüm işletme faaliyetlerini etki- leyerek etkili yönetim için uygun ortamı sağlayacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBüro yönetimien_US
dc.titleBüro yönetiminde sistem yaklaşımı ve büro sisteminin iyileştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 123 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record