Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTenekecioğlu, Birol
dc.contributor.authorTuna, İsmail
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8849
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91600en_US
dc.description.abstractÜrünün somut unsurlarından birisi olan marka, bir satıcıya ya da satıcılar grubunca satışa sunulan mal ve hizmetleri tanımaya ve farklılaştırmaya yarayan bir ad, deyim, işaret, sembol, dizayn ya da tüm bunların birleşimi olarak tanımlanabilir. Fiziksel olarak birbirinden farklı olmayan ve pek çok benzer ürünün bulunduğu pazarda, gerek üretici ve aracı işletmeler, gerekse tüketiciler ve toplum açısından, markalar büyük öneme sahiptir.İşlet- meler açısından marka, ürünlerini rakip ürünlerden farklılılaştırarak ürüne ve markaya, talep ve bağlılık yaratmakta kullanılan önemli bir araçtır. Tüketiciler ve toplum açısından ise, alışverişlerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayan, ürünün kalitesi hakkında fikir ve güvence veren, ürünleri kullananların korunmasına yardımcı olan bir faktördür. Dayanıklı tüketim mallarında, markanın tüketici tercihine et- kisini belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmada; tüketicilerin markayı kalite ve güven unsuru olarak gördükleri; mağazalara bağlılık gösterdikleri; belirli markaları almalarındaki en önemli sebeplerin, markaya duydukları güven ve önceki deneyimleri olduğu; dağıtım düzeyinin ve markadan beklentileri marka değiştirmeye ya da bağlılığı- na etki ettiği ve satınalma kararında tüketicilerin en çok önem verdi- ği iki özellikten birisi olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici davranışıen_US
dc.subjectDayanıklı tüketim mallarıen_US
dc.titlePazarlamada marka ve dayanıklı tüketim mallarında markanın tüketici tercihine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 141, X y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record