Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Davut
dc.contributor.authorKaymaz, Ali Rıza
dc.date.accessioned2014-04-28T17:04:16Z
dc.date.available2014-04-28T17:04:16Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8872
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109119en_US
dc.description.abstractBir çiftçilik ta da tarımsal işletmede kasaplık hayvanların, ucuz yemlerle beslenerek et kalitesinin yükseltilmesi ve bunlardan sağlanan et ve yağ miktarlarının en yükseğe çıkarılmasına ''Besicilik''; besicilik faaliyetlerinin yapıldığı tarımsal işletmelere ise ''Besi İşletmeleri'' denir. Besi işletmelerinin, genel ekonomiye yarar sağladığı bir gerçektir. Ekonomide kıt kaynakların verimli kullanılmasında ve yöneticilerin sağlıklı kararlar alabilmelerinde, her işletmede olduğu gibi; besi işletmelerinde de bilimsel işletmecilik yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür. Besi işletmelerinde, en az maliyetle karın en yüksek düzeye çıkarılması; maliyetle ilgili tüm bilgilerin tam ve doğru bir biçimde bulunmasını gerektirir. Muhasebe, her işletmede olduğu gibi besi işletmelerinde de maliyetler ile ilgili bilgileri oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu bilgilerin elde edilmesinde; genel muhasebenin yanında maliyet muhasebesindende büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Besi işletmelerinde maliyet muhasebesinin Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde ele alınması önemli yararlar sağlar. Bu yararlar: a) Muhasebe bilgilerinin, karar alma durumunda bulunan ilgililere tam ve doğru olarak ulaşmasını sağlar, b) Aynı işletmenin farklı dönemleri ile; farklı işletmelerin karşılaştırılmasına olanak sağlar, c) Yöneticilerin doğru ve hızlı karar almalarına yardımcı olur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayvancılık -- Türkiyeen_US
dc.subjectHayvancılık -- Muhasebeen_US
dc.titleBüyükbaş besi işletmelerinde muhasebe organizasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 107 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record