Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇömlekçi, Ferruh
dc.contributor.authorÖzen, Ercan
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8973
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 122021en_US
dc.description.abstractEllerinde az miktarlarda tasarrufu bulunan kişiler, bu tasarruflarını güven içinde değerlendirebilecekleri yatırım alanlarına ihtiyaç duymuşlardır. Yatırım fonları, düşük riske karşılık yüksek getirisi ile, küçük tasarrufçular için uygun yatırım alternatiflerinden birisidir. Devlet de, bu şekildeki tasarrufları sermaye piyasasına çekerek, ülke kalkınmasında kullanmak istemiştir. Bu nedenlerle, küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük miktarlı kaynakların oluşturulması amacıyla, yatırım fonlarının kurulması düşünülmüştür. 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırım fonlarının kurulabilmesi için yasal zemin hazırlanmıştır. 1986 tarihinde ise, ''Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'' çıkarılmıştır. Bu tebliğ, yatırım fonlarının çalışma şartlarına yer vererek, bankalar tarafından kurulabilmesi için gerekli ortamı hazırlamıştır. 1987 tarihinden itibaren bankalar, yatırım fonlarını kurmaya başlamıştır. Yatırım fonları muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve mali tablo ve raporlarının düzenlenmesindeki aksaklıklar nedeniyle 1990 tarihinde ''Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ'' çıkarılmıştır. Bu tebliğde, yatırım fonlarının kullanacakları hesap planı yer almış, hesap planında yer alan hesapların işleyişi hakkında açıklama yapılmıştır. Ayrıca yatırım fonlarının hazırlayacakları mali tablo ve raporlar ile bunların hazırlanmasına ilişkin kurallar açıklanmıştır. Yatırım fonları da, yapılan açıklamalar doğrultusunda muhasebe uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Bankalar yatırım fonlarını, küçük tasarruf sahipleri adına, onların çıkarlarını koruyacak şekilde yönetmelidir. Yatırım fonlarına ilişkin olarak, banka tarafından muhasebe süreci sonunda hazırlanan mali tablo ve raporlar fonun yönetimi hakkında çeşitli bilgiler sağlamaktadır. Elde edilen bu bilgiler de, bilgi kullanıcıların alacakları kararlara dayanak oluşturmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu, tasarruf sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla, yatırım fonlarının denetimine büyük önem vermektedir. Bu çalışma, bankaların yatırım fonu uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, yatırım fonları hakkındaki genel bilgiler yer almıştır. İkinci bölümde ise, bankaların yatırım fonlarını yönetirken ne gibi işlemler yaptıkları açıklanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYatırım fonları -- Türkiyeen_US
dc.subjectYatırımlar -- Muhasebeen_US
dc.subjectFon akışı -- Muhasebe -- Türkiyeen_US
dc.titleBanka yatırım fonları muhasebesi ve yatırım fonları raporlarının bilgi kullanıcılar açısından önemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 140, V y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record