Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBerberoğlu, Güneş N.
dc.contributor.authorArgımak, Leyla
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9069
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138589en_US
dc.description.abstractBugünden geleceğe çevresel, sosyal ve teknolojik değişimin artması, işletme organizasyonlarının artan uluslararası ilişkileri ve doğal kaynakların kıtlığı ile maliyetinin artması, organizasyon çevresini daha da kompleks hale getirmektedir. Bu kompleks ve değişen çevrede organizasyonların gelecekleri hakkındaki kararları almada kullanılan prosesin ismi ''stratejik planlama''dır. Stratejik planlama, sosyal ve ekonomik bie çevrede faaliyette bulunan işletmeler için, en üst hiyerarşik düzeyde yapılması gereken bir yönetsel işlevdir. İşletmede yapılan tüm plan, proje, bütçe ve programlar stratejik planın ışığı altında geliştirilirler. Bu niteliği nedeniyle ona ''ana plan'', ''rehber plan'' veya ''yönlendirici plan'' adları da verilmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde bu konular anlatılmaya çalışılmıştır. Günümüzde işletmeler çok sık değişen çevre koşulları içinde varlıklarını sürdürmektedirler. Bu değişken çevre koşulları içinde geleneksel yönetim modelleri işletmelerin amaçlarına ulaşmaları için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle stratejik planlama önem kazanmıştır. Çünkü işletmenin temel amaçlarını belirleme, işletmenin çevresel fırsat ve zorluklarını-ürünler, pazarlar, araştırma ve geliştirme, rekabet, sinerji bakımından analiz etme, işletmenin sosyo-kültürel, ekonomik, politik, hukuksal, dinsel özellikler taşıyan bir dış çevrede yaşama ve geliştirme şansını değerleme stratejik planlama ile ilgilidir. İkinci bölümde ise bu dış çevresel özellikler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Eskişehir'de seçilen bir işletmenin dış çevresel özelliklere bakışı, genel bir analizi ve yorumu yapılarak, sonuçlar ortaya konulduktan sonra, öneriler üzerinde durulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik planlamaen_US
dc.subjectStratejik planlama -- Örnek olaylaren_US
dc.titleStratejik planlama sürecine dış çevre unsurlarının etkisi ve Arçelik Buzdolabı İşletmesi'nde uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 154 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record