Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖçal, Akar
dc.contributor.authorHaspullukçu, Gülseren
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9080
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 143686en_US
dc.description.abstractT.C. Anayasasının 48. maddesi uyarınca, herkes dilediği alanda çalışmak ve özel teşebbüsler kurmak hürriyetine sahiptir. Anayasanın 13. maddesinde ise bu hürriyetin Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak, kanunlarla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye dayanarak, bazı kişilerin bu hürriyeti, özellikle ticari hayatta rekabeti korumak, haksız rekabeti önlemek, kamu hizmetlerinin gereği gibi görülmesini ve çalışanların bağlı bulundukları kuruluşa sadakat yükümlülüklerini yerine getirip, görevlerini tarafsızlıkla yapmalarını sağlamak amacı ile sınırlanmıştır. Türk hukukunda, bu sınırlama kapsamında, bazı kişilerin ticaret şirketlerine ortak olmaları bazen tümüyle yasaklanmış bazen de sadece bazı şirketlere ortak olma yasaklanmıştır. Ortak olma yasağı, başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere kanunlarla ve yönetmeliklerle getirilmiştir. Ancak yoruma açık bir şekilde farklı başlıklar altında, dağınık olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada, sadece kanunlarda düzenlenmiş olan ortak olma yasağı incelenmiş, ilgili kanunda yer olmadığı halde, yönetmeliklerle getirilen yasaklar inceleme dışı bırakılmıştır. Ortak olma kavramı ve yasağının niteliği belirlendikten sonra, yasağa tabi kişiler açısından kapsamı ve yaptırımları belirtilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞirketler hukuku -- Türkiyeen_US
dc.titleTürk hukukunda ticaret şirketlerine ortak olması kanunla yasaklanan kişileren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 101 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record