Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBenligiray, Serap
dc.contributor.authorÖzkan, Harika
dc.date.accessioned2015-12-04T18:05:37Z
dc.date.available2015-12-04T18:05:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9363
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 552528en_US
dc.description.abstractTeknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan e-eğitim, işletmeler tarafından insan kaynaklarının eğitiminde giderek daha yaygın olarak kullanılan eğitim yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, e-eğitim sistemini incelemek ve insan kaynaklan eğitiminde e-eğitimin başarılı olmasını sağlayan faktörlere ilişkin bu eğitimi alan kişilerin görüşlerini belirlemektir.Araştırmanın örneklemi, halen çalışmakta ya da bir çalışma geçmişine sahip olan ve e-eğitim sistemini kullanan 41 kişiyi kapsamaktadır. Eğitim alanların e-eğitimin başarılı olması için gereken faktörler hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek için bu kişilerden bir e-anketi cevaplamaları istenmiştir. Söz konusu anket formunda ankete katılanların demografik ve çalışma yaşamıyla ilgili özelliklerinin belirlenmesi için 13 soru, e-eğitimin başarılı olmasını sağlayacak faktörlere ilişkin görüşlerin belirlenmesi için 32 soru bulunmaktadır. Katılımcıların e-eğitimin başarılı olmasını sağlayan değişkenlere ilişkin görüşlerini içeren veriler faktör analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.Analiz sonuçları e-eğitim sisteminin etkili olabilmesi için altı faktöre dikkat edilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları insan kaynakları eğitiminde e-eğitim yönteminikullanmak isteyenler ile e-eğitim sisteminde dersleri tasarlayan işletmeler için yol gösterici olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHizmet içi eğitim -- Bilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.titleİnsan kaynakları eğitiminde e-eğitimin başarılı olmasını sağlayan faktörler ve eğitimi alanların bu konuya ilişkin görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 93 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record