Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHepkul, Ayşe
dc.contributor.authorKaçıu, Flamur
dc.date.accessioned2016-12-30T09:47:01Z
dc.date.available2016-12-30T09:47:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9546
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 300167en_US
dc.description.abstractBazı araştırmacılar yönetim becerilerinin sınıfta geliştirilebildiğini ifade ederken, bazıları ise işletme eğitimi veren okulların bu amaçları yerine getirmede yetersiz kaldıklarını ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı İşletme bölümlerinde lisans eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri yönetim becerilerinin düzeyini bulundukları sınıfa, not ortalamasına, edindikleri iş deneyimine, aldıkları müfredat dışı eğitimlere, cinsiyete ve eğitim aldıkları ülkeye göre nasıl değiştiğini araştırmaktır. Belirtilen değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için internet üzerinden doldurulan anket formu kullanılarak kantitatif bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın evrenini İşletme Bölümünde halen öğrenci olan veya yeni mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır ve örnekleme çerçevesi ise Kosova'da veya Türkiye'de üniversite okuyan öğrencilerden bu kriterleri sağlayanlar olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları ikinci sınıfın sonunda öğrencilerin yönetim becerilerini önemli oranda geliştirdiklerini göstermektedir. Bunun da ötesinde yönetim becerileri geliştirme ile not ortalaması, iş deneyimi ve müfredat dışı eğitimler arasında olumlu bir ilişki vardır. Olumlu ilişkiye rağmen sonuçlar, yönetim becerileri geliştirmede hala boşluklar olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları daha önceki MBA programları hakkında yapılan ve her ikisi de yönetim becerileri geliştirdiğini ortaya koyan sonuçları destekler niteliktedir. Bu anketin sadece Kosova'da ve Türkiye'de eğitim almakta olan öğrencilerle yapılması bu araştırmanın bir kısıtıdır. Araştırma İşletme lisans eğitimi alanındaki araştırmalarda bulunan boşlukları doldurmak için bir adımdır. Bu çalışmanın bulguları, İşletmecilik eğitimi veren okullara programlarını öğrencilerin yönetim becerilerini daha fazla geliştirmesi yönünde tasarlamaları konusunda yardımcı olabilir, öğrencilere kendi yönetim becerilerini geliştirme yollarını bulma ve hayata geçirme konusunda farkındalık oluşturabilir ve insan kaynakları yöneticilerine de işletme bölümlerinden mezun olanlara daha fazla güvenmeleri ve iş yerlerine başvurma ve başvuruları geliştirme konusunda yardımcı olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetim -- Öğretimen_US
dc.subjectÖrgütsel öğrenmeen_US
dc.titleDeveloping management skills during undergraduate studies : the case of Kosovo and Turkeyen_US
dc.title.alternativeLisans eğitimi süresince yönetim becerilerinin geliştirilmesi: Kosovo ve Türkiye örneği.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 75 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record