Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTekin, Fazıl
dc.contributor.authorYıldız, Zühra
dc.date.accessioned2013-01-02T14:59:59Z
dc.date.available2013-01-02T14:59:59Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9724
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 774en_US
dc.description.abstract1957 tarihinde imzalanan Roma Andlaşması, Ortak Pazar'a üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayelerin ve kişilerin serbestçe dolaşımını öngörmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, üye ülkeler arasındaki, bütün ayırıcı hükümlerin, vergi yasaları dahil olmak üzere kaldırılması veya azaltılması gerekmektedir. Türkiye'nin AT'ye tam üyelik için yaptığı başvuru üzerine, Türkiye - AT ilişkileri daha fazla güncellik kazanmış ve bu ilişkilerin bir parçası olan vergi uyumlaştırması bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde vergi yapıları dikkate alınarak, AT ülkelerindeki gelir üzerinden alınan vergilerin uyumlaştırılması çalışmaları açıklanmıştır. Daha sonra AT ülkelerindeki gelir üzerinden alınan vergilerin bir takım özellikleri, Türk Vergi Yasaları dikkate alınarak irdelenmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir vergisien_US
dc.titleAvrupa Topluluğu ülkelerinde ve Türkiye'de gelir üzerinden alınan vergilerin vergi uyumlaştırılması açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 111 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record