Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHeper, Fethi
dc.contributor.authorKüçük, Levent
dc.date.accessioned2014-06-13T11:51:42Z
dc.date.available2014-06-13T11:51:42Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9768
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 121963en_US
dc.description.abstractVergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ''Vergi Tarhı'' denilmektedir. Türk Vergi Sistemi'nde ; verginin tarhında esas olarak beyana dayalı tarhiyat yöntemi benimsenmiş olmakla birlikte, beyan esasını tamamlayıcı ikmalen ve re'sen tarhiyat yöntemleri de yaygın olarak uygulanmaktadır. Diğer tarhiyat yöntemleri (götürü marahlar üzerinden tarh, idarece tarh, düzeltme yoluyla tarh ve tahrire dayalı tarh) ise, bu yöntemlere nazaran daha az uygulanmaktadır. Araştırmada, vergi tarhının Türk Vergi Sistemi'ndeki uygulama biçimleri incelenmiştir. Bu amaçla, vergi tarhının teorik esasları ile vergi sistemimizdeki uygulama biçimleri ayrı ayrı açıklanmıştır. Konunun genel bir değerlendirmesi yapılarak, özellikle beyana dayalı tarhiyat yönteminin Türkiye'de yaygınlaşması için görüş ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi hukuku -- Türkiyeen_US
dc.titleTürk vergi sisteminde vergi tarh yöntemlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 99, iii, y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record