Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHeper, Fethi
dc.contributor.authorAk, Ahmet
dc.date.accessioned2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.available2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9783
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 143692en_US
dc.description.abstractKanunları uygulayacak olan kişi ve kurumlar, kanun koyucunun gerçek iradesini ve amacını objektif olarak saptamak için yorum yapmak zorundadırlar. Vergi kanunlarının uygulayıcısı olan vergi idaresi, vergilendirme işlemlerini gerçekleştirirken Anayasa ve kanunlarla belirlenen hukuki çerçeve içerisinde kalmak zorundadır. Uygulamada vergi idaresi ile vergi yükümlüleri arasında vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluğu konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar, idari çözüm yöntemleriyle sonuçlandırılamaması halinde, idari yargı merci olan vergi yargısına intikal edebilmekte ve uyuşmazlık vergi yargısı tarafından çözümlenmektedir. Bu çalışmamızın birinci bölümünde vergilendirme işlemlerinde kaynakların anlam bakımından uygulanması başlığı altında, yorum kavramı, hukuki açıdan yorumun anlamı, yorumun vergilendirme açısından önemi, vergilendirme işlemlerinde yorumun özellikleri ve son olarak vergi hukukunda yorumun sonuçları incelenmiştir. Çalışmamızın esas konusunu oluşturan ikinci bölümde GVK'nda vergi yargısı ile vergi idaresi arasındaki yorum farklılıkları başlığı altında, muaflık ve istisnalar, gelir unsurlarının saptanması, verginin tarhı ve verginin ödenmesi konularına ilişkin vergi idaresi uygulamalarına etkileri ile farklı yorumlara esas teşkil eden yorum anlayışları değerlendirilmiştir. GVK açısından, vergi idaresi ile vergi yargısı arasındaki yorum farklılıklarının toplandığı temel noktalar ve yorum farklılığının hukuki etkileri sonuç bölümünde belirtilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir vergisi -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.subjectVergileme -- Türkiyeen_US
dc.titleGelir vergisi kanunu açısından vergi idaresi ile vergi yargısı arasındaki yorum farklılıkları ve vergi yargısı kararlarının vergi idaresi üzerindeki etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 131 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record