Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASIS) sosyal geçerlik çalışması 

      Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü; 0000-0001-8884-6171; 0000-0001-7262-3563; 0000-0001-6312-5239; Tamul, Ömer Faruk; Bal Sezerel, Bİlge (Pamukkale Üniversitesi, 2020)
      Bu çalışmada Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASIS) sosyal geçerliği araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak 40 maddeden oluşan “ASIS Uygulayıcı Değerlendirme Anketi (ASISUDA)” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıların ...