Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • 1990 sonrası sanatta karnavalesk kuramı bağlamında eser incelemeleri 

   Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Reisoğlu, Deniz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Bu tezde karnavalesk kuramın günümüz görsel sanatlarında eser incelemede yeni açılımlar sağlayıp sağlayamayacağı tartışılmıştır. Rus filozof Mihail Mihayloviç Bahtin'in ortaya attığı karnavalesk kuramı, François Rabelais'nin ...
  • Feminist kuram bağlamında üçüncü dalganın sanatta ifadesi 

   Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Öcal, Sema (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Eşitsizlikler bağlamında kadın hakları üzerinden bir ideolojiye dönüşen feminizmin üçüncü dalgası, disiplinlerarası sanat ürünleri olarak güncel sanat ortamında yankı bulduğu varsayımı üzerinden araştırılmıştır. Tez ...
  • Toplumsal ve kültürel bağlamda 20. yüzyıl avrupa resminde bireysel anlatımlar 

   Varlık Şentürk, Leyla; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Aldoğan, Altay (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   20. yüzyıl Avrupa’sında sanayi alanında yaşanan gelişmeler büyük dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuş ve bu dönüşümler toplumsal anlamda yeni bir yapılanmanın da kapılarını aralamıştır. Bunun yanı sıra toplumsal açıdan ...