Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Animasyon ve büyülü gerçekçilik 

   Çalışkan, Sabahattin; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; Yentür, Halim (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Yirminci yüzyılın en önemli sanat formlarından biri olan animasyon, ağırlıklı olarak ortaya koyduğu görsel estetikle ilgi çekmiş ve genel olarak bu çerçevede ele alınmıştır. Yirminci yüzyıl başında ABD'nin standartlarını ...
  • Çizgi filmde karakterlerin Türkçe konuşturulması 

   Çevik, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Çizgi film, görsel özellikleri ön planda olan bir sanat olmasına karşın, konuşma her zaman çizgi filmde önemli bir yere sahip olmuştur. Çizgi film karakterlerinin konuşmaları tarihsel süreçte evrimleşmiş, gelişmiş, çeşitli ...
  • Çizgi filmde mekân ('Çığlık' film uygulaması) 

   Kaba, Fethi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; AKsoy, Tahir Kutluay (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Sanat, insanın var olduğu ilk çağlardan günümüze kadar olan zaman sürecinde gelişerek değişim göstermeye devam etmektedir. İnsan da deneylediği ve/veya edindiği bilgiyi doğru olarak saptamak, saklamak ve aktarmak için ...
  • Hareketli ortamlarda tipografik rezonans 

   Torun, İpek (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Bu araştırma, ilk ve orta okul öğretmenlerinin kişilik tipleri ve MBTI profilleri ile öğrenme ve öğretim sürecinde kullandıkları stratejiler arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler yönünden betimlemeyi amaçlamaktadır. Tekil ...
  • Karakter olgusu ve Türk çizgi karakterlerin evrenselleşme sorunu 

   Yeşilot, Şenel (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Geçmişten günümüze insanın zihinsel üretimlerinin en önemlilerinden bir tanesi kurgu karakterler olmuştur. Dönemsel ihtiyaçlara göre tasarlanan karakterler, çağının sosyal kültürel, ekonomik ve politik durumlarının yansıtıcısı ...
  • Kullanıcı merkezli çoklu ortam tasarım esaslarına dayanarak bir eğitim CD'sinin hazırlanması 

   Dinç, Nurşen (Anadolu Üniversitesi, 2000)
   Bu çalışmada kullanıcı merkezli çoklu ortam tasarım esaslarının çokluortam (multimedia) uygulamalarına nasıl yön verdiği incelenmeye çalışılmıştır. Çokluortam bir çok farklı ortamları kullanmaya olanak vererek bilgi edinmek, ...