Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

  • İşyeri rekreasyonunun çalışan verimliliğine etkisi 

    Şimşek, Kerem Yıldırım; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mercanoğlu, Anıl Onur (2019)
    İnsan faktörü, çalışan verimliliğinin keskin ve kolay bir şekilde değerlendirilmesini engellese de verimliliği yukarılara taşımak konusundaki önemi göz ardı edilmemesi gereken hassas bir unsurdur. Bu nedenle hem insanın ...
  • Profesyonel voleybolcularda temel ihtiyaçların tatmini, bağ kurma ve algılanan performans ilişkisi 

    Argan, Metin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Gümüşay, Abullah (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
    Bu araştırmada, profesyonel sporcuların temel ihtiyaçlarının tatmini, bağ kurma davranışı ve performans algısı arasındaki nedensel ilişkileri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Türkiye'de iki faklı ligde ...