Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Çeşitlenmiş rekreasyonel aktivitelerin ve boş zaman eğitiminin etkileri 

  Kocamaz, Muhammet (Anadolu Üniversitesi, 2023)
  Bu çalışmanın amacı; rekreasyonel aktivitelerin ve teorik boş zaman eğitiminin ortaöğretim çağı bireylerin öz yeterlilik, kaygı düzeyi ve mutluluk düzeyi üzerine etkisinin incelenmesidir. Ayrıca boş zaman eğitiminin ...
 • İşyeri rekreasyonunun çalışan verimliliğine etkisi 

  Şimşek, Kerem Yıldırım; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mercanoğlu, Anıl Onur (2019)
  İnsan faktörü, çalışan verimliliğinin keskin ve kolay bir şekilde değerlendirilmesini engellese de verimliliği yukarılara taşımak konusundaki önemi göz ardı edilmemesi gereken hassas bir unsurdur. Bu nedenle hem insanın ...
 • Profesyonel voleybolcularda temel ihtiyaçların tatmini, bağ kurma ve algılanan performans ilişkisi 

  Argan, Metin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Gümüşay, Abullah (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu araştırmada, profesyonel sporcuların temel ihtiyaçlarının tatmini, bağ kurma davranışı ve performans algısı arasındaki nedensel ilişkileri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Türkiye'de iki faklı ligde ...