Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri 

  Anadolu Üniversitesi; Görü Doğan, Tülay (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma, ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı çerçevesinde sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde nasıl daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılabileceğine odaklanmaktadır. Çalışma, nitel bir eylem araştırması olarak ...
 • Tam zamanında öğretme: disiplinler arası, akademiler arası 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Aydın Menderis, İrem (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Tam Zamanında Öğretme / Just-in-time teaching (JiTT), öğrencilerin dersten birkaç saat öncesinde, çevrimiçi öğrenme yönetim sistemlerini kullanarak katılacakları dersle ilgili sorulara cevap vermelerini gerektiren pedagojik ...
 • Uzaktan öğretme ve öğrenme: uzaktan eğitimin temelleri 

  Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; Göksel Canbek, Nil (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Michael Simonson, Sharon Smaldino, Michael Albright ve Susan Zvacek tarafından 2012 yılında beşinci basımı çıkartılan, Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (Uzaktan Öğretme ve Öğrenme: ...
 • Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0002-0492-4492; Güler, Emel (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Teknoloji, insan yaşamının bir parçası hâline gelmiştir. Teknolojideki hızlı değişim bilgiye ulaşım yollarını da çeşitlendirmektedir. Bilgiye her yerden ve her an erişim mobil teknolojiler ile sağlanabilmektedir. Her geçen ...
 • Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Bozkurt, Aras (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Mobil teknolojiler yaşam biçimlerimizi değiştirdiği kadar öğrenme biçimlerimizi de değiştirmektedir. Bu bakış açısıyla tanımlandığında mobil öğrenme her zaman her yerde öğrenmeyi mümkün kılabilmek için mobil teknolojilerin ...
 • Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri 

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; Sümer, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmanın amacı; İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme biçimlerini belirleyerek, farklı öğrenme biçimlerine sahip ...
 • Ağ günlüklerinin kurumsal düzeyde kullanılması 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; 0000-0001-5083-7982; 0000-0002-8153-5159 (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Web 2.0’ın getirdiği yeniliklerin yanı sıra akıllı telefonlar ve tablet cihazlar gibi mobil cihazların gelişimi, sosyal medya ortamlarını zenginleştirmiştir. Bu değişimi açıklayabilecek ve anlamlandırmamızı sağlayacak ...
 • Açıköğrenme sistemlerinde sayısal öykülemenin kullanımı (editöre mektup) 

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi; Kılınç, Hakan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Öyküler etkili birer öğretme aracı olarak kullanılabilirler. İyi hazırlanmış öyküler öğrenenler tarafından kolay bir şekilde hatırlanır. Bu sayede öğrenme daha kalıcı olur. Sayısal öyküleme, teknolojinin yardımı ile ortaya ...