Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-11-04T09:10:09Z
dc.date.available2020-11-04T09:10:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇekerol, K. (2020). Türkiye’de uzaktan öğretime geçiş sürecinde üniversitelerin değişen idari yapıları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 54-75.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24990
dc.description.abstractAsıl kuruluş amaçları yüz yüze eğitim sunmak olan yükseköğretim kurumları için uzaktan öğretimin nasıl en iyi yapılandırıldığı, araştırılması gereken bir konudur. Bu çalışma Türkiye’de çevrimiçi uzaktan eğitim diploma programları sunma da kullanılan genel idari yapıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki 207 üniversite, sundukları uzaktan eğitim programları, programları sunan birimleri açılarından incelenerek genel idari yapılarının kapsamı ve doğası değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma da veriler içerik analizi yöntemi ile toplanmıştır. Bunun için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ilgili kılavuzları taranmış, Yüksek Öğretim Kurumu web sayfasındaki üniversite ve program alanları ve 207 üniversitenin web sayfalarında uzaktan eğitim ile ilgili alan, birim ve programlar incelenmiştir. Elde edilen program bilgileri düzeylerine, bağlı oldukları akademik birimlere ve bir uzaktan eğitim biriminin olup olmamasına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular üniversitelerin, teknolojik konuları çözümlemek amacıyla merkezi birimler oluşturduklarını ancak akademik anlamda dağınık bir idari yapının söz konusu olduğunu göstermekte ve üniversiteden üniversiteye önemli ölçüde de farklılaşmaktadır.en_US
dc.description.abstractIt is essential to examine how distance education is ideally structured in higher education institutions, which are primarily established to offer face-to-face education. This study aims to evaluate general administrative structures used in Turkey while online distance education programs are provided. The study aims to examine 207 Turkish universities offering distance education programs in order to evaluate overall nature and scope of their administrative structures. The data of the study were collected through content analysis method by examining the related guidelines published by Measurement, Selection and Placement Center, the lists of programs published on the official webpage of the center and the information about departments, units and programs published on the official websites of 207 universities. Prior to the analyses, the data obtained were classified according to level of education, the academic units they were involved in and whether they are distance education units or not. The findings showed that universities have established central units to solve technical problems; however, there is a disorganized administrative structure in terms of academic issues. In addition, these structures greatly vary from university to university.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan Eğitimdeki Yapılaren_US
dc.subjectUzaktan Eğitimin İdaresien_US
dc.subjectGeleneksel Eğitim ve Uzaktan Eğitimen_US
dc.subjectStructures in Distance Educationen_US
dc.subjectAdministration of Distance Educationen_US
dc.subjectConventional Education and Distanceen_US
dc.titleTürkiye’de uzaktan öğretime geçiş sürecinde üniversitelerin değişen idari yapılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇekerol, Kamil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record