Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Teoride ve uygulamada artanoranlılık 

  Tekin, Fazıl (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1976)
  Etüdümüzün amacı artan oranlılığın dayandığı temel doktrinleri, tekniğini, ekonomik etkilerini topluca ortaya koymak ve bu bilgiler ışığında Türk Vergi Sisteminde yer alan artan oranlılık uygulamasını özellikle Gelir Vergisi ...
 • Türkiye'de vergi yargı sistemi 

  Mutluer, M. Kamil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
  Görülüyor ki; Türkiye'de vergi yargısı üzerinde yapılan çalışmalar parça parça kalmış ve bütünleşerek bir sonuca ulaşamamıştır. Bu itibarla teziniz, Türkiye’de askıda kalmış olan vergi yargısını değişik yönlerden, incelemek, ...
 • Türkiye'de vergi kaynağı olarak servetin irdelenmesi 

  Heper, Fethi (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980)
  Ekonomik büyüme adil ve gelir dağılımı ve kaynakların etkin kullanımı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların ulaşmayı arzuladıkları temel amaçlardır. Bununla birlikte ekonomik büyümenin süreklilik kazanması günümüzde en ...
 • Belediye hizmetlerinin finansmanı 

  Binatlı, Cüneyt (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977)
  Tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bolünde, belediyeler yerel yönetin ve merkezi yönetin ilişkileri açısından ele alınarak, yerel yönetim birimleri içinde belediyelerin yeri belirlenmiştir. Yerel yönetin ile merkezi yönetin ...
 • Teoride ve Türkiye'de parafiskal gelirler 

  Herekman, Aykut (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971)
  Üç bölüm halinde ele aldığımız konunun incelenmesinde önce parafiskal gelirlerin teorik esasları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümü meydana getiren bu teorik esaslara dayanarak da ikinci bölümde Türkiye'de hangi ...