Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Teoride ve Türkiye'de parafiskal gelirler 

   Herekman, Aykut (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971)
   Üç bölüm halinde ele aldığımız konunun incelenmesinde önce parafiskal gelirlerin teorik esasları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümü meydana getiren bu teorik esaslara dayanarak da ikinci bölümde Türkiye'de hangi ...
  • Türkiye'de vergi yargı sistemi 

   Mutluer, M. Kamil (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974)
   Görülüyor ki; Türkiye'de vergi yargısı üzerinde yapılan çalışmalar parça parça kalmış ve bütünleşerek bir sonuca ulaşamamıştır. Bu itibarla teziniz, Türkiye’de askıda kalmış olan vergi yargısını değişik yönlerden, incelemek, ...
  • Teoride ve uygulamada artanoranlılık 

   Tekin, Fazıl (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1976)
   Etüdümüzün amacı artan oranlılığın dayandığı temel doktrinleri, tekniğini, ekonomik etkilerini topluca ortaya koymak ve bu bilgiler ışığında Türk Vergi Sisteminde yer alan artan oranlılık uygulamasını özellikle Gelir Vergisi ...
  • Belediye hizmetlerinin finansmanı 

   Binatlı, Cüneyt (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977)
   Tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bolünde, belediyeler yerel yönetin ve merkezi yönetin ilişkileri açısından ele alınarak, yerel yönetim birimleri içinde belediyelerin yeri belirlenmiştir. Yerel yönetin ile merkezi yönetin ...
  • Türkiye'de vergi kaynağı olarak servetin irdelenmesi 

   Heper, Fethi (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980)
   Ekonomik büyüme adil ve gelir dağılımı ve kaynakların etkin kullanımı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların ulaşmayı arzuladıkları temel amaçlardır. Bununla birlikte ekonomik büyümenin süreklilik kazanması günümüzde en ...