Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç Kumtepe, Evrim
dc.contributor.authorTekin Poyraz, Gizem
dc.date.accessioned2018-08-14T11:24:50Z
dc.date.available2018-08-14T11:24:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2541
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481638en_US
dc.description.abstractDünya üzerinde yaşayan tüm canlıların geleceğini etkileyen küresel rekabet, ülkelerin ekonomik güçleri üzerine kuruludur. Eğitim ise ülkelerin geleceğine yaptığı en büyük ve en akıllıca yatırımdır. Bu düşünceler üzerine ortaya çıkan STEM eğitimi, öğrencilerin elde ettiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası bir bakış açısıyla Bloom'un taksonomisinde yer alan sentez ve değerlendirme basamaklarına yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda iki aşamalı olarak yapılandırılan bu çoklu durum çalışmasının ilk aşamasında STEM eğitimi farklı alt başlıklarda irdelenirken, aynı zamanda Türkiye'de STEM eğitiminin mevcut durumu araştırılmıştır. Bu amaçla ülkemizde yürütülen STEM eğitimi Kayseri ili pilot projesi yerinde incelenmiştir. İnceleme sonucunda özetle STEM eğitimine hazır bulunuşluğa, STEM eğitimi uygulamalarına, sorun ve önerilere yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Teknolojinin STEM eğitimi disiplinlerinin başında geldiği göz önünde bulundurulduğunda da, dijital yerliler olarak adlandırılan Z kuşağı öğrencilerin, STEM eğitimini sadece okul duvarları arasında alması düşünülemez. Bu düşünceden yola çıkılarak da çalışmanın ikinci aşaması olan uzaktan STEM eğitiminin yapılabilirliği, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği uzman görüşleriyle araştırılmıştır. Araştırma sonucunda özetle uzaktan STEM eğitimi tasarımı ve uygulamalarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Farklı çevrelerde, farklı alan (uzaktan eğitim, STEM eğitimi, fen bilimleri, vb.) uzmanı katılımcılarla yürütülen bu çalışma, ülkemizde uygulanmış bir STEM eğitimi örneği ve uzman görüşleri üzerinden, uzaktan STEM eğitimine dair çok yönlü değerlendirmeler içermektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın uzaktan STEM eğitimiyle ilgili yapılacak çalışmalara zemin sağlayacağı umulmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan öğretimen_US
dc.titleSTEM eğitimi uygulamasında Kayseri ili örneğinin incelenmesi ve uzaktan STEM eğitiminin uygulanabilirliğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 94 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record