Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Zekeriya
dc.date.accessioned2021-10-07T12:24:15Z
dc.date.available2021-10-07T12:24:15Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26186
dc.description.abstractBu tez negatif petrol fiyatı şokunun Azerbaycan ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada 2006:1-2018:8 dönemi ele alınmaktadır. İncelenen dönem yakın zamandaki sert petrol fiyat düşüşlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, yapısal vektör otoregresyon (SVAR) modeli tahmin edilmiş, Cholesky ayrıştırma analizi ve block-exogeneity kısıtları kullanılarak yapısal şoklar ayrıştırılmıştır. Tezin bulguları şöyle özetlenebilir: (i) negatif petrol fiyat şoku devalüasyona, yüksek enflasyona, ekonomik aktivitede resesyona ve dış ticaret dengesinde kötüleşmeye yol açar. (ii) devalüasyon şoku benzer etkiler ortaya çıkarmaktadır: ulusal paranın devalüasyonu enflasyonun artmasına, ekonomik aktivitenin daralmasına ve dış ticaret dengesinin bozulmasına neden olur. Başka bir ifadeyle, her iki şok Azerbaycan ekonomisinde stagflasyonist etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu bulgular negatif petrol fiyat şokunun Azerbaycan ekonomisini devalüasyona yol açarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Azerbaycan ekonomisindeki dalgalanmaların önemli bir kısmı devalüasyon ve petrol fiyat şokları tarafından açıklanmaktadır. Elde edilen bulgular, Azerbaycan ekonomisinin petrol fiyatındaki dalgalanmalara aşırı duyarlı olduğunu işaret etmektedir. Bu duyarlılığı azaltmak için petrol gelirlerine aşırı bağımlılığı azaltacak önlemler alınmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPetrol Fiyatıen_US
dc.subjectDöviz Kuruen_US
dc.subjectSVAR Modelien_US
dc.subjectDevalüasyonen_US
dc.subjectAzerbaycan Ekonomisien_US
dc.subjectPetrol İhraç Eden Ülkeleren_US
dc.titleThe effect of a negative oil price shock on an oil-exporting country : evidence from Azerbaijanen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorArifli, Arif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record