Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGünay Aktaş, Semra
dc.date.accessioned2021-10-18T12:27:40Z
dc.date.available2021-10-18T12:27:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/26225
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı turizm eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna, görüşlerine ve başarının kalıcılığına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ders programında yer alan otel yönetimi dersini alan öğrenciler oluşturmuştur. Karma araştırma yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen araştırmanın nicel aşamasında yarı deneysel desen kullanılarak otel yönetimi dersini yaratıcı drama yöntemiyle alan deney grubunun ve dersi düz anlatım yöntemiyle alan kontrol grubunun otel yönetimi dersine yönelik hazırlanan başarı testi (ön test, son test ve kalıcılık testi) puanlarının farklılık gösterip göstermediğinin tespitine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, deney ve kontrol grubunun otel yönetimi dersine yönelik hazırlanan tutum ölçeğinden aldıkları puanların karşılaştırılmasına ilişkin analizler yapılmıştır. Ayrıca, araştırmanın nitel aşaması ile ilgili olarak uygulama süreci boyunca her ders sonunda öğrencilerin yazmış oldukları katılımcı günlükleri, dönem sonunda yazmış oldukları mektuplar ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin içerik analizleri yapılmış, elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre deney grubunda yer alan öğrencilerin derste öğrendikleri bilgilerin kalıcılığının arttığı, derse yönelik olumlu tutum geliştirdiği ve bilişsel ve duyuşsal alanda birçok kazanıma sahip oldukları tespit edilmiştir. Otel yönetimi dersinin yaratıcı drama ile işlenmesinin turizm sektöründe çalışan personelde olması beklenen becerilerin gelişimine katkı sağladığı görülmüştür. Buradan hareketle ön lisans ve lisans düzeyinde yaşantılara dayalı bu tür öğretim yöntemlerinin uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretim Yöntemlerien_US
dc.subjectYaratıcı Dramaen_US
dc.subjectTurizm Eğitimien_US
dc.subjectTurizm İşletmeciliğien_US
dc.subjectOtel Yönetimien_US
dc.titleTurizm eğitim ve öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna, görüşlerine ve başarının kalıcılığına etkisi : otel yönetimi dersi örneğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzoğul, Tuğçe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record