Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Aydın Ziya
dc.contributor.authorYavuz, Murat İbrahim
dc.date.accessioned2015-10-12T16:07:47Z
dc.date.available2015-10-12T16:07:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3011
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 415887en_US
dc.description.abstractİçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağıdır. Bilgi bu çağın en önemli öğesidir. Sürekli ve sistemli şekilde ilerleyen çevresel faktörler, nitelikli insana olan gereksinimi artırmıştır. Değişen suç ve suçlu unsurlarına karşı mücadele edebilmek için, kalitenin artırılabilmesi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından, Emniyet Teşkilatı mensuplarının hızlı ve etkin bir eğitim yöntemiyle eğitim almaları bir zorunluluk haline gelmektedir. Uzaktan eğitim, görev alanlarında uzmanlaşmış, mevzuata hakim, teknolojiyi takip edebilen ve kullanabilen personelin eğitilmesinde, değişiklikleri hızla personele yayabilen ortamların yaratılmasında ve uygulanmasında bir çözüm olmuştur. Bu çözüm kapsamında 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılında Emniyet Teşkilatı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi arasında yapılan protokol ile Uzaktan Eğitim yoluyla sunulan önlisans programı açılmıştır. Bu araştırma ile, Polis Meslek Eğitimi Önlisans Programı, programa devam eden ya da bitirmiş öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin, verilen hizmetten yaralanma düzeyleri ve eğilimi nasıl algıladıklarının ortaya çıkartılarak, zorlandıkları konularla ilgili çözüm önerileri üretilmesi hedeflenmiştir. Bu bilgilerden yararlanılarak programın daha etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen başlıca bulgular şunlardır: Öğrenciler AÖF'nin kendilerine vermiş olduğu hizmetlerin tamamını son derece yüksek oranlarda yararlı ve verimli bulmaktadırlar. Öğrenciler, teknoloji sahipliği ve kullanımı açısından son derece elverişli olanaklara sahip olmalarına karşın, AÖF'nin, Tv programı ve e-portal gibi teknoloji kullanımı gerektiren uygulamalarından yararlanmamaktadırlar. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ders çalışmalarını planlı yapamamakladırlar. Öğrenciler derslerine, kitaplardan ünitelerin okunması yoluyla çalışmakladırlar. Tamamına yakını yardımcı kaynak kullanmakta ve bu yardımcı kaynaklarında tamamına yakını kitaplardan oluşmaktadır. Programı tercih nedenleri ve program amaçlarına verilen yanıtların analizinden anlaşılabileceği üzere; öğrenciler, mesleki terfi ve daha iyi özlük haklarına kavuşmak istedikleri için, sınavsız kayıt olanağından faydalandıkları ve üniversite diploması alacakları bu programı tercih etmişlerdir. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi AÖF Polis Meslek Eğitim Programının amacına ulaştığını, okuma alışkanlığı kazandırırken hedeflerini değiştiren insanlar olmalarına katkı sağladığını düşünmekledirler.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan öğretim -- Türkiyeen_US
dc.titleAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Polis Meslek Eğitimi Önlisans Programının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXIII, 266 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record