Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Cengiz Hakan
dc.contributor.authorKip, Buket
dc.date.accessioned2017-08-15T10:47:53Z
dc.date.available2017-08-15T10:47:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3015
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450267en_US
dc.description.abstractBu çalışma Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı'na kayıtlı öğrencilerin kendilerine sunulan akademik destek hizmetleri kapsamındaki e-posta, forum ve sanal sınıf uygulamalarına katılma sıklıklarıyla bu ortamlara ilişkin sosyal bulunuşluk algılarını incelemektedir. Çalışmanın genel amacı, çevrimiçi öğrenenlerin kendilerine sağlanan farklı destek ortamlarım kullanma sıklıklarını tespit ederek, bu sıklıklar ile sosyal bulunuşluk algılan arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada öğrenenlerin etkileşime girme sıklığını ve sosyal bulunuşluk algılarını belirlemek üzere geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış plan Bilgisayar Aracılı İletişim Ölçeği (CMC Scale) kullanılmıştır. Ölçek, sosyal bulunuşluk algısına ilişkin sorulara ek olarak, öğrenenlerin kendilerine sunulan ortamlarda etkileşime girme sıklığını belirlemeye yönelik demografik sorular da içermektedir. Araştırma sonucunda öğrenenlerin sunulan akademik destek ortamlarından en fazla e-posta ortamını tercih ettiği belirlenmiştir. Öğrenenlerin göreve dayalı iletişimlerde mesajların kalıcı olması açısından e-posta ortamını tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Forum ortamına ilişkin sosyal bulunuşluk algısı yüksek olan öğrencilerin bu ortamda daha fazla etkileşime girdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayanarak araştırmacılara, uygulayıcılara ve ortam tasarımcılarına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan öğretimen_US
dc.subjectWebe dayalı öğretimen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.titleÇevrimiçi öğrenenlerin farklı destek ortamlarını kullanma sıklıklarıyla sosyal bulunuşluk algıları arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 125 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record