Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Ferhan
dc.contributor.advisorUzuner, Yıldız
dc.contributor.authorKuzu, Abdullah
dc.date.accessioned2015-10-09T05:12:40Z
dc.date.available2015-10-09T05:12:40Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3075
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 337411en_US
dc.description.abstractBu araştırmada oluşturmacı öğrenme yaklaşımı temel alınarak düzenlenen çevrimiçi destekli Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin hazırlık, işlem ve ürün aşamalarındaki içerik, ortam, öğrenci, öğretim elemanı ve değerlendirme boyutlarının nasıl düzenlendiği, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile bunların nasıl giderildiği ile ilgili bulgular açıklanmıştır. Bu çalışmada nitel veriler değişik veri kaynaklarından toplanmıştır. Nitel veriler araştırmacı günlüğü, yarı-yapılandırılmışgörüşmeler, dersin Web sitesi sayfaları, dersin Web sitesi kayıtları, foruma gönderilen mesajlar, e-posta mesajları, video kayıtları, Takım Üyelerini Değerlendirme Formu, Takım Çalışması/Proje Değerlendirme Formu ve Öğretim Elemanını Değerlendirme Formu'ndan alınmıştır. Bu çalışmadaki verilerin doğruluğu ve geçerliliği için alınan tedbirler şunlardır: ·Veri toplama ve analizi ile ilgili tüm safhalar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. ·Araştırmanın başından sonuna kadar önemli olan her şey kaydedilip, raporlaştırılmıştır. ·Verilerin tanımlanması ve yorumlanmasında nesnel davranılmaya çalışılmış, eğilimler yansıtılmamaya çalışılmıştır. ·Yeterli veri toplanmıştır. ·Doğru veri kaynakları kullanılmıştır. ·Yeterince uzun ve derin bakılmıştır. ·Gözlemler doğru ve kesin olarak kaydedilmiştir. ·Veri çeşitlemesi yapılmıştır. °Farklı veri tipleri kullanılmıştır. °Farklı veri kaynakları kullanılmıştır. °Veriler farklı zamanlarda toplanmıştır. °Verilerin ve bulguların doğruluğu için farklı araştırmacılar kullanılmıştır. Verilerin güvenirliği birden fazla kişi tarafından değerlendirilmesi ile sağlanmıştır. Verilerin analizinde makro ve mikro betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin uygulama Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2003-2004 Öğretim Yılı'nda 15 hafta süre ile gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.subjectEğitim teknolojisien_US
dc.titleOluşturmacılığa dayalı çevrimiçi destekli öğretim : bir eylem araştırmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 286 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record