Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSözer, Ersan
dc.contributor.authorSayan, Hamiyet
dc.date.accessioned2014-07-01T16:33:34Z
dc.date.available2014-07-01T16:33:34Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3220
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109633en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, yabancı dil eğitiminde söyleyiş becerisinin kazandırılmasında geleneksel öğretim yöntemi ile mikroöğretim yönteminden hangisinin öğrenci başarısı bakımından daha etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, 1993-1994 Öğretim Yılı'nda, örnekleme alınan Süleyman Çakır Lisesi I-K sınıfındaki 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir ve İngilizce I Programı ile sınırlıdır. Bu çalışma gerçek deneme modellerinden olan Solomon Dört Grup Modeli'ne göre desenlenmiştir. Verilerin toplanmasında, denkleştirme anketi, değerlendirme formu, öntest ve sontest olarak kullanılan söyleşi becerisi testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi ile varyans analizinden yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır. Verilerin çözümlenmesi ile ''liselerde yabancı dil eğitiminde söyleyiş becerisinin kazandırılmasında mikroöğretim yönteminin geleneksel yöntemden daha etkili olduğu'' sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ''Ortaöğretim düzeyinde yabancı dil eğitiminde söyleyiş becerisinin kazandırılmasında mikroöğretim yömteminden yararlanılabilir'' önerisi getirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectÖğretim sistemlerien_US
dc.titleYabancı dil eğitiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde mikroöğretim yönteminin etkililiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 86 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record