Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSözen, Emel
dc.contributor.authorÖzaydın, Burcu
dc.date.accessioned2015-10-12T15:53:19Z
dc.date.available2015-10-12T15:53:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4555
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450168en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Centaurea L. cinsine ait iki endemik tür olan Centaurea nivea ve C. wiedemanniana'nın morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri incelenmiştir. Her bir lokaliteden toplanan örneklerin morfolojik yapıları incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Türlerin anatomik özellikleri kök, gövde ve yapraktan alınan kesitlerle belirlenmiştir. Çalışılan türlerin anatomik yapı olarak Centaurea cinsine ait diğer türlerden belirgin bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Türlerin kromozom sayıları kök ucu ezme preparatı yöntemiyle belirlenmiştir. Ekolojik çalışmalar kapsamında örnek toplanan lokalitelere ait iklim özellikleri incelenmiş, anakaya ve toprak analizleri yapılmıştır. Ayrıca bitkilerin kök, gövde ve yapraklarındaki beslenme elementleri analiz edilmiş, tohum çimlenme özellikleri ortaya konulmuş ve doğal yayılış alanlarında birlikte bulundukları türler belirlenmiştir. Türlerin uçucu yağ miktarları volumetrik metodla belirlenerek, her iki türün de eser miktarda uçucu yağ içerdiği bulunmuştur.Türlerin antimikrobiyal etkileri disk difüzyon yöntemiyle 12 farklı mikroorganizma suşu üzerinde test edilmiştir. Ekstrelerin bazı bakteri suşları üzerinde etkili olduğu fakat bu etkilerin pozitif kontrol olarak kullanılan kloramfenikol ve amfisilin kadar güçlü olmadığı görülmüştür. Türkiye Bitkileri Kırmızı kitabında C. nivea "çok tehlikede", C.wiedemanniana ise "zarar görebilir" kategoride yer almaktadır. Bu türlerin populasyon içi ve populasyonlar arası genetik çeşitlilik seviyeleri RAPD-PCR yöntemi ile çalışılmıştır. Centaurea nivea ve C. wiedemanniana için hem populasyon içi hem populasyonlar arası yüksek genetik çeşitlilik gözlenmiştir. Bu iki tür için koruma stratejileri önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNadir bitkiler -- Türkiyeen_US
dc.subjectCentaurea L.en_US
dc.subjectBitki morfolojisien_US
dc.titleBatı Anadolu'da yayılış gösteren endemik Centaurea Nivea ve Centaurea Wiedemanniana türleri üzerine morfolojik, anatomik ve ekolojik araştırmalaren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 156 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record