Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErtürk, Nilay
dc.contributor.authorArat, Itır
dc.date.accessioned2017-03-15T14:42:46Z
dc.date.available2017-03-15T14:42:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4994
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 431614en_US
dc.description.abstractModa tasarımının gelişmesiyle birlikte üretime uygun, fonksiyonel, özgün ve estetik ürünlerin tasarlanması hazır giyim işletmelerinin kalkınması ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Hızla küreselleşen dünyada rekabet faktörünün de etkisiyle işletmeler farklılaşmak ve rakiplerinden ayrılmak için markalaşma stratejilerine ve çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Bu çalışma, moda tasarımının marka üzerindeki etkisini araştırmak ve tasarımın Türk hazır giyim sektöründeki önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, literatürde iki ayrı disiplin olarak yer alan moda tasarımı ve markanın bir araya gelmesinden oluşan bütün ile ilgili alan çalışmalarına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı tasarımın hazır giyimdeki kullanımına ilişkin güncel ve geçerli bilgiler sunabilmektir. Bu çalışmada ana başlıklar halinde aktarılan hazır giyim, moda tasarımı ve marka ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma örneklemi ölçütleri çerçevesinde Sarar markasına yönelik araştırma ve analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, verilerin desteklenmesi amacıyla literatür taramasından ve örneklemden elde edilen görsel, şekil ve tablolar kullanılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHazır giyim sanayiien_US
dc.subjectGiyim sanayiien_US
dc.titleHazır giyim sektöründe giysi tasarımının markaya etkisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 134 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record