Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZıllıoğlu, Osman Nedim, 1944-1998
dc.contributor.authorDoğan, Harun
dc.date.accessioned2014-04-28T16:53:41Z
dc.date.available2014-04-28T16:53:41Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7959
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6795en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, konuya iki bölüm halinde bakılmış; birinci bölümde, konvertibilitenin tanımı ve çeşitli uygulama şekilleriyle birlikte, teorik temelleri verilmeye çalışarak, konvertıbl bir para sisteminin gerektirdiği ekonomik koşullar incelenmiştir. Türkiye Ekonomisinin Türk Lirasının Konvertibilitesi açısından 1980 yılı sonrasında gösterdiği iç ve dış ekonomik gelişimi ise ikinci bölümün konusunu oluşturmuştur. Birinci bölümde açıklanmaya çalışılan konvertibilitenin ön koşulları, - Ülkede iç ekonomik dengeyle birlikte fiyat istikrarının sağlanması - Para ve sermaye piyasalarının oluşturulması - Dış ticaret veya cari işlemler dengesinin sağlıklı ve sürekli olarak gerçekleştirilmesi - Döviz rezerveleri düzeyinin konvertibiliteyi devam ettirecek nitelik ve niceliğe sahip olması - Ülkede sabit döviz kuru sistemi uygulanması halinde döviz kurlarının ilgili kurumca, arz ve talep koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. - Ülkede modern anlamda bir döviz piyasasının oluşmuş bulunması ve diğer piyasalarla uyumlanmasının gerçekleşmesi sağlanmalıdır, diye özetlene bilir. İkinci bölümde, Türkiye Ekonomisinin 1980'e kadar olan gelişimi konvertibilite açısından önemli özellikleriyle kısaca ele alınarak, özellikle konvertibilitenin gündeme geldiği 1980 yılı sonrası dönemde ekonominin performansı bu açıdan incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle para, sermaye ve döviz piyasalarının oluşturulması ve günlük kur uygulamasına gidilerek geçmişe göre daha gerçekçi kur politikası izlenmesi 1980 yılı sonrasının konvertibilite açısından önemli bir aşamasıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonvertibiliteen_US
dc.subjectEkonomik kalkınmaen_US
dc.titleEkonomik gelişme süreci ve Türk lirasının konvertibilitesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 86, IV y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record