Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZıllıoğlu, Osman Nedim, 1944-1998
dc.contributor.authorYazıcı, Resul
dc.date.accessioned2013-01-21T10:50:44Z
dc.date.available2013-01-21T10:50:44Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7977
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11953en_US
dc.description.abstractDevletin gittikçe artan ekonomik faaliyetlerdeki ağırlığını azaltmakaldırma yönünde gündeme getirilen özelleştirme faaliyetleriyle mülkiyet devrinin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Özelleştirmede satış yöntemi olarak adlandırılan mülkiyet devrinin gerçekleşmesi uygulamasında, satılacak malın satılabilirliğini etkileyen özellikler yanında, malın alıcısı olacak tarafların nitelikleri, (bilhassa alımgücünün yetersizliği) çalışmaların başarı ve başarısızlığını belirleyen unsurlardır. Kamu İktisadi Teşebbüslerin satılabilirliğini etkileyen önemli özellikleri; büyük ölçekli işletmeler olması, değerinin belirlenmesindeki güçlükler, zarar eden kuruluşlar olması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklardır. Satışa konu olacak teşebbüslerin olumsuzluklarının yanında, alıcı olan kesimlerinde; özelleştirmeye olumsuz bakışları, alımgüçlerinin yetersizliği, bilhassa yabancı sermayeye ürkek bakışlar satışı güçleştirmektedir. Bu gibi olumsuz bakışlar; özelleştirme faaliyetlerinin sürüncemede kalmasına, ekonomide bir kararsızlık ortamının belirmesine, baskı gruplarıyla sosyal çalkantıların doğmasına imkan verebileceği için gerekli kamuoyunun oluşturulması için, alıcı olan tüm tarafların hoşnut tutulmasına yönelik düzenlemelere gidilmelidir. Türkiye'de KİT'lerin Özelleştirilmesi ve Satış Yöntemleri adlı çalışmamızda da; özelleştirmeye siyasal bir tercih olarak değil, ekonomik bir ihtiyaç olarak bakılabilmesi yönünde ve özelleştirme amaçlarının tam olarak gerçekleşebilmesi doğrultusunda uygulamalara gidilebilmesi için, tüm alıcı olan gruplara yönelik özel çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu iktisadi teşebbüslerien_US
dc.subjectÖzelleştirmeen_US
dc.titleTürkiye'deki KİT'lerin özelleştirilmesi ve satış yöntemlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 107, X y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record