Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOktay, Nüvit
dc.contributor.authorHava, H. Tamer
dc.date.accessioned2014-04-28T17:00:35Z
dc.date.available2014-04-28T17:00:35Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8023
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91282en_US
dc.description.abstractGüney Kore'nin ekonomik açıdan ulaştığı hızlı kalkınma, dün- ya ülkelerinde merakla ve ilgiyle izlenmektedir. Kısa bir sürede, fa- kir bir tarım toplumu olmaktan kurtularak sanayileşmiş bir toplum ö- zelliğine kavuşmuştur. Öyle görülüyor ki; Güney Kore'ye ait göstergeler, makroekono- mik gelişme trendleri, ülkenin 2000'li yıllara kadar gelişmiş ülkeler kotegorisinde yerini alacağını açıkca göstermektedir. İhracata yönelik kalkınma stratejisi, Güney Kore'de kendine özgü gelenekleri ve yönetim yapısıyla mükemmel bir şekilde özleştiri- lerek uygulanmış ve çok başarılı olmuştur. Buna rağmen, uygulama esnasında çeşitli toplumsal sorunlarla karşılaşan Güney Kore, bu sorunlarıyla mücadele ederek, kısa zamanda çözecek güce ve toplumsal yapıya sahiptir. Diğer gelişme yolundaki ülkeler açısından, Güney Kore'nin ih- racata yönelik kalkınma stratejisini aynen örnek alınması değil, ön- yargısız bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesinin son derece yararlı sonuçlar vereceği söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİhracat -- Türkiyeen_US
dc.subjectGüney Kore -- Ekonomik durumen_US
dc.titleGüney Kore'nin ihracata yönelik kalkınma stratejisinin değerlendirmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 120, XII y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record