Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHisarlı, Ayten
dc.contributor.authorKurtyılmaz, Nalan
dc.date.accessioned2013-07-11T09:51:24Z
dc.date.available2013-07-11T09:51:24Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8028
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91407en_US
dc.description.abstractTarımsal ürünlerin genelde gösterdiği özellikler; fiyatın ö- nemini tarım sektörü açısından arttırarak, tarımsal fiyatlara kendine has bir takım nitelikler kazandırmaktadır. Tarım ürünlerinde görülen fiyat istikrarsızlıkları ve belir- sizlikler tarım alanındatoplam riski artırır. Bu da çiftçilerin bun- lara karşı tedbir alması gaba sonuçlar doğururken, ekonominin ve tarı- mın gelişmesini yavaşlatır. Tarım sektörünün iktisadi kalkınmadaki fonksiyonu ve iktisadi kalkınmadaki öneminden dolayı tarım destekleme yapılmaktadır. Fiyat destek politikasının, hemen tüm ülkelerde görülen ortak yönü, fiyatların belli bir düzeyin altına düşmemesi için, çiftçiye bir garanti sağlamasıdır. Fiyat destek politikası tarımsal gelişme ve i- lerlemeyi özendirir. Ulusal kalkınmada önemli bir yer tutar. Tarımı desteklemek amacıyla başvurulacak tedbirler çok ve çe- şitlidir. Bunların arasında; zor durumdaki tarımcı aileelere doğrudan yardım yapmak, tarım teknolojisini geliştirmek, toprak mülkiyetini düzenlemek, piyasa mekanizmasının işleyişle ilgili olmayan tedbirler olduğu gibi, piyasa mekanizmasına doğrudan müdahale tedbirleri de var- dır. Dolaylı destekleme; arzı ve talebi etkileme şeklinde kendini gösterir. Dolaysız destekleme; taban-tavan fiyat politikası ve fiyat sübvansiyonu yoluyla gerçekleştirilir. Türkiye'de de köklü bir yer kaplayan tarım sektörü, gelişmemiş ve ekonomimizin gelişmesi için, çözümü kısa sürede gerekli olan en bü- yük problemlerden biri olmuştur. Türkiye'de; tarımsal yapıyı iyileş- tirme yapıldıktan sonra, tarımsal fiyat politikası tamamlayıcı bir öge olarak iyi kullanılmalıdır. Ülkemizde tarımsal ürünlerin devletçe des- teklenmesi, ekonomik ve sosyal yapının gereği olmaktadır. Türkiye'de tütün fiyatı ve destekleme politikasının ekonomi ü- zerine etkileri daha iyi görebilmek için, uygulamaörneği olarak tütün seçilmiş, politikaların genel değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarım politikası -- Türkiyeen_US
dc.subjectTarım ürünleri -- Fiyatlar -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiyede tarımsal fiyat politikaları ve destekleme alımları, tütünde uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 98 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record