Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHerekman, Aykut
dc.contributor.authorYıldız, Zühra
dc.date.accessioned2014-12-03T11:20:35Z
dc.date.available2014-12-03T11:20:35Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8029
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91497en_US
dc.description.abstractGünümüzde, insan sermayesine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak kabul edilen sağlık hizmetleri, yarattığı dışsallıklar ne- deniyle her zaman kamu kesiminde varlığını korumuştur. Özellikle, sağ- lık sektörü açısından belirlenen politikalar, bu doğrultuda hazırlanan planlar, örgütlenme ve temel sağlığa yönelik hizmetler devletlerin so- rumluluğuna bırakılmıştır. Tüm ülkelerde, sağlık harcamaları giderek yükselen oranlarda artmaktadır.Bu artış zaman, zaman gayri safi ulusal artışından fazla olabilmektedir. Sağlık harcamalarınınfinansman biçimi, ülkelerin kişi sel gelir düzeyine, siyasal tercihlere ve sağlık sektörünün organizas- yon yapısına göre değişmektedir. Ülkemizde, yoplumun %40'ı sosyal güvenlik sisteminin dışında- dır. Yapılan sağlık harcamaları gayri safi ulusal gelirin %3'ü dola- yındador. Bu durum, gelişmiş ülkelerin ortalamasının oldukça gerisin- dedir. Yapılan toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yarısı kamu kesi- mince gerçekleştirilmektedir. Ancak, sağlık hizmetlerinde ulaşılan so- nuç, tür ve sayısal yönden istenilen durumda değildir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi bakım -- Finans -- Türkiyeen_US
dc.subjectTürkiye -- Ödenek ve harcamalaren_US
dc.titleKamu kesiminde sağlık hizmetlerinin gelişimi ve kamu harcamaları açısından analizi, Türkiye : 1973-1990en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 140 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record