Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlu, Erol
dc.contributor.authorAtik, Aliye
dc.date.accessioned2014-03-18T11:36:27Z
dc.date.available2014-03-18T11:36:27Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8033
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99733en_US
dc.description.abstractGelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında sürekli yenilikler gerçekleşmektedir. Özellikle son 20 yıl içinde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler sonucu yaratılan yeni araçlar 1980'li yıllardan itibaren Türk sermaye piyasasına da girmiştir. Finansal yeniliklerin başlıca hedefi, enflasyonist bir ortamda enflasyondan kaynaklanan riskin taraflara dağıtılması ve bu riskin ortadan kaldırılmasıdır. Finansal yenilikler içinde yer alan finansal araçların işlevi de budur. Çünkü 1970'li yıllardan itibaren gerek batı ekonomilerinde ve gerekse de Amerika Birleşik Devletleri' nde faiz oranlarının artması sonucu faiz oranı riski de artmıştır. Bu nedenle yeni finansal araçlar yaratılıp bunların gelişmesi ve yaygınlaşması teşvik edilmiştir. Bu finansal araçlardan biri de varlığa dayalı menkul kıymet- ler olmuştur.Varlığa dayalı menkul kıymetler, Türkiye'de büyük ilgi uyandırmış ve kısa sürede de gelişip yaygınlaşan bir finansal araç olmuştur. Bu yenilik 1 yıl gibi kısa bir süre içinde Türk sermaye piyasasının önemli bir finansal aracı durumuna gelerek toplam mevduatların % 15'ine eşit bir yer edinmiştir. Özellikle finans sektöründe öncü rolünü üstlenen bankacılık sistemi, vadeli mevduata alternatif bir araç olan ve Türk finans piyasasına yeni giren bu araca büyük bir ilgi göstermiştir. Bankacı- lık sektörü dışında kalan leasing, factoring gibi finansal kiralama şirketleri ve genel finans ortaklıklarının finansal piyasada daha etkin bir rol üstlenmesi amacı ile sermaye Piyasası kurulu, varlığa dayalı menkul kıymetler ile ilgili yaptığı tebliğde birtakım değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır. Sonuçta mali piyasalara çeşitlilik getirme, derinlik kazandırma amacı ile uygulamaya konulan finansal yenilikler yanında bunların uygulayıcıları da çoğalacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVarlığa dayalı menkul kıymeten_US
dc.titleFinansal yenilik çerçevesinde varlığa dayalı menkul kıymet uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 110 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record