Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBiçerli, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorCihan, Kâmil
dc.date.accessioned2014-03-17T17:02:11Z
dc.date.available2014-03-17T17:02:11Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8036
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 102857en_US
dc.description.abstractUluslararası ticareti artırma çalışmaları sonucu ülkelerarası ticarethacminde önemli oranda gelişme kaydedilmiştir. Gelişen dünya ekonomisi ile birlikte özellikle esnek döviz kuru sistemine geçilmesi sonucu uluslararası alanda faaliyette bulunan firmaların döviz fiyat- larındaki dalgalanmalar neticesinde döviz kuru riski ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur. Döviz kuru riski, irmaların kar elde etmek için yapmış oldukları ticaretin zararla sonuçlanmasına neden olacağın- dan önemli olmaktadır. Döviz kuru riski sadece dış ticaret firmalarını etkilememekte yerel firmaları hatta döviz ile işlem yapmayan kişi ve kuruluşları da etkilemektedir. Ayrıca döviz kuru riskinden korumada kullanılan finan- sal tekniklerin uygulama alanları sadece kur riskinden korunma ile sınırlı değildir. Bunlar faiz oranları riskinden korunmada kullanıla- bileceği gibi bazıları mal ve hizmet fiyat riskinden korunmada da kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, uluslararası ticaret ile döviz piyasası tek tek incelenmiş aralarındaki ilişki ortaya konmuş ve döviz kuru riski ayrıntılı olarak incelenmiştir. Uluslararası faaliyette bulunan firma- ların döviz kuru riskinden korunmak için kullanabilecekleri finansal teknikler geniş bir biçimde ele alınıp uygulama örnekleri de veril- miştir. Çalışma sonucunda döviz kuru riskinden korunmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKambiyoen_US
dc.titleDış ticarette döviz kuru riski ve riskten korunmak için kullanılan finansal teknikleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 202 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record