Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUysal, Yaşar
dc.date.accessioned2015-01-29T15:12:51Z
dc.date.available2015-01-29T15:12:51Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8044
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109117en_US
dc.description.abstractBugün Türk toplumunun refahını yükseltmek ve yaşam düzeyini iyileştirmenin yolu kesinlikle sanayileşmeden geçmektedir. Sanayileşme ise bir müesseseler demetidir. Gelişmiş ve etkin bir sermaye piyasası bu müesseseler demetinin en önemli unsuru olup, araç ve kurumları ile refahın tabana yayılması, müteşebbislere düşük maliyetli fon yaratılması, işlemlere aracılık faaliyetleri ile yeni gelir ve sahalarının oluşması olgularıyla Türk toplumunun günlük hayatını yakından ilgilendiren bir konumdadır. Sermaye piyasasının bu işlevini yerine getirebilmesi yeterli ve güvenilir bir bilgi akışının sağlanmasına bağlıdır. Bu arada sermaye piyasasında görev yapan aracı kuruluşların denetimi de önem kazanmaktadır. Bankalar sermaye piyasasında faaliyet gösteren en güvenilir aracı kurumlar olarak görülmektedir. Ancak bankaların aracı kurum olarak çalışmaları bazı yönlerden eleştirilmektedir. Yapılan bu çalışmada Türk Sermaye Piyasası ve Borsası'nın ayrıntılı tarihsel bir anlatımını sunmaktan çok, yapılan araştırma ve düşüncelerin ışığında, gündemdeki bazı sorunları yeniden değerlendirmek ve bazı yeni teknikler hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hakkında bilgiler verilmeye çalışılmış, özellikle pratikte yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları aşma yolları çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yatırımcılar için önemli görünen temel ve teknik analiz hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığı altında hisse senetlerinden oluşan bir portföy örneği incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, hisse senetlerinden oluşan portföyün getirisi, alternatif yatırım araçlarının getirisinden yüksek bulunmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sisteminden kaynaklanan sorunların çözümü sağlıklı bir sermaye piyasası ve borsası için ön koşul olarak saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye piyasası -- Türkiyeen_US
dc.subjectPortföy yönetimien_US
dc.titleTürkiye'de Sermaye Piyasası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki sorunlar : (İMKB'de bir portföy yönetimi örneği)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 199, VIII, 21 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record