Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHisarlı, Ayten
dc.contributor.authorGüngör, Murat
dc.date.accessioned2013-07-11T09:54:11Z
dc.date.available2013-07-11T09:54:11Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8056
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99736en_US
dc.description.abstractKüçük ve orta ölçekli işletmeler dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 1970 yılına kadar hakim olan ''ölçek ekonomileri'' görüşü, petrol krizi sonrasında yerini küçük ve orta ölçekli işlet- melere bırakmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler hayli esnek ve dinamik yapılarıyla ekonomik, toplumsal ve teknolojik dalgalanmalara büyük işletmelere göre daha çabuk uyum gösterebilmektedir. Bu yapılarından dolayı dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de küçük ve orta ölçekli işletmelere önem verilmektedir. Kısa adı KOSGEB olan küçük ve orta ölçekli geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, bu işletmeleri bir çatı altında idare etmekte, onlarla ilgili araştırmalar yaparak bu işletmeleri geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bununla beraber Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletme- lerin bazı sorunları mevcuttur. Başta finansman yetersizliği olmak üzere eğitim, işyeri ve pazarlama eksiklikleri en önemli problemler- dir. Bunların çözümü için devlet tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Diğer yandan Türkiye Avrupa Birliğine katılma çabasındadır. Sanayinin mevcut yapısı dikkate alınarak yeni politikaları üre- tilmesi ve politikalar doğrultusunda yeni tedbirlerin getirilmesi kaçınılmazdır. Şüphesiz ana hedef Türk sanayinin gerekli rekabet gücüne kavuşmasıdır. Tüm küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu yönde çalışmalar yapmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüçük işletmeler -- Türkiyeen_US
dc.subjectKüçük işletmeler -- Avrupa Ekonomik Topluluğuen_US
dc.titleKüçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisindeki durumu ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 121 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record