Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBerberoğlu, C. Necat
dc.contributor.authorYalaz, H. Özlem
dc.date.accessioned2014-12-03T10:37:18Z
dc.date.available2014-12-03T10:37:18Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8059
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109285en_US
dc.description.abstractRisk'in sözlük anlamı, zarar etme, kaybetme ihtimalidir. İnsanoğlu tarihin başlangıcından beri, sürekli olarak çeşitli rizikolarla karşıkarşıya kalmıştır. İnsanın canına, malına veya sorumlu olduğu üçüncü şahıslara zarar verebilecek her türlü tehlike karşısında önceden güvence sağlayabilmesi, bir sistemin kurulmasını gerektirmiş. Bu sisteme sigorta adı verilmiştir. Sigortacılar, teminat altına aldıkları bazı ağır rizikoları tehlikeli görmeleri sebebiyle kendilerini güvenceye alabilme ihtiyacını hissetmişler ve buna paralel reasürans sistemi ortaya çıkmıştır. Bir sigorta şirketinin portföyünde yüksek bedelli rizikoların bulunması halinde, sigortacının bunların tamamını kendi üzerinde tutması olanaksız denilecek kadar güçtür. Bu sebeple, sigortacı karşılayabileceği rizikoyu üzerinde tutar ve geri kalanını reasürans yoluyla başka şirketlere devrederek rizikonun dağılmasını sağlar. Sigortacının kendi üzerinde muhafaza ettiği kısıma konservasyon veya saklama payı denilmektedir. Türk sigorta sektöründe reasürans ve konservasyon uygulamalarında karşılaşılan güçlükler, hatalı reasürans anlaşmaları, plasman zorlukları, hukuki düzenlemeler, ekonomik durum, istatistiki bilgilerin eksikliği ve kalifiye eleman yetersizliğidir. Türk sigorta sektöründe reasürans ve konservasyon uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri ise; reasürans anlaşmalarının sağlıklı biçimde yapılması, yurt içi ve yurt dışı sigorta piyasasının iyi değerlendirilmesi, yeni hukuki düzenlemeleri getirilmesi, ekonomik düzenin iyi değerlendirilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve diğer çözüm yollarıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRisk (Sigorta)en_US
dc.subjectReasürans -- Türkiyeen_US
dc.subjectSigorta ve sigortacılık -- Türkiyeen_US
dc.titleTürk sigorta sektöründe risk'in devri (reasürans) ve saklama payı (konservasyon) tesbitinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 124, VII y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record