Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkazanç, Önder
dc.contributor.authorYıldırım, Oğuz
dc.date.accessioned2014-03-17T17:10:41Z
dc.date.available2014-03-17T17:10:41Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8075
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 110971en_US
dc.description.abstractTürkiye'de 1980 sonrasında uygulanan para politikaları geniş ölçüde tartışma konusu olmaktadır. Bu tartışmaların büyük bir bölümü ise TCMB'nin önceden belirleyip uyguladığı, parasal programının olup olmadığı etrafında yoğunlaşmaktadır. Bilindiği gibi para politikası, ülke ekonomisinin istikrarlı bir gelişme göstermesinde önemli işlevlere sahiptir. TCMB'de para politikasının oluşturulması ve uygulanmasından büyük ölçüde sorumludur. TCMB'nin 24 Ocak 1980 kararları sonrasında uygulamaya koyduğu para politikasının amacı, yaşanan parasal istikrarsızlığın finansal piyasalara yansımasını önlemek, böylece reel sektördeki belirsizlikleri bir ölçüde azaltmak ve parasal istikrarsızlığın genel bir ekonomik istikrarsızlığa dönüşmesini önlemek olmuştur. Bu çalışmada, TCMB'nin 1980 sonrası dönemde uyguladığı para politikası incelenmiştir. Birinci bölümde, Türkiye'de para politikası göstergeleri ve parasal büyüklüklerin 1980 sonrası gelişimleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, TCMB'nin gösterge ve hedef seçimi ve temel makroekonomik büyüklüklere yönelik politikalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, TCMB'nin 1980 sonrası dönemde uyguladığı para politikası ve temel makroekonomik büyüklüklere yönelik uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, 1980-1995 yılları arasında yer alan zaman dilimi içinde, TCMB'nin ülke ekonomisinin parasal istikrarını sağlıyamadığı ve bu istikrarı sağlamaya yönelik ciddi parasal programlara sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPara politikası -- Türkiyeen_US
dc.subjectMerkez bankacılığı -- Türkiyeen_US
dc.title1980 sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeBin dokuz yüz seksen sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası uygulamaları.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 112 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record