Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞıklar, İlyas
dc.contributor.authorÖztürk, Ömer
dc.date.accessioned2003-03-18T16:27:37Z
dc.date.available2003-03-18T16:27:37Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8091
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118375en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye'de İthal-ikamesi politikaların terk edildiği dışa açık bir modelin benimsendiği 1980 sonrası yıllarda uygulanan ekonomi politikalarına değinildi, uygulanan politikalar sonucunda Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ne yönde geliştiği araştırıldı. İlk olarak ekonomik büyüme politikalarından önce büyüme kavramı hakkında okuyucuya teorik ve genel bilgiler verildi. Ve 1980 öncesi büyüme politikaları ve sonuçları anlatıldı. Bir ülke ekonomik büyüme politikalarına yön verirken, ithal-ikamesi yada ihracata yönelik stratejilerden birini kullanır. Türkiye'de 1980 öncesi ithal-ikamesi stratejiyi, 1980 sonrası ise ihracata yönelik stratejiyi kullanmıştır. Bunun için 24 Ocak istikrar tedbirleri ile bir dizi önlemler alınmış ve bu önlemler uygulamaya konulmuştur. Ekonomik büyümenin ilk koşulu olan sanayileşme ön plana çıkmış ve bu amaçla sanayinin gelişmesi için gerekli düzenlemelere gidilmiştir. Bunun sonucunda sanayileşme hızı yükselmiş ve sanayide yapısal bir değişim gözlenmiştir. Sonuç olarak 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikaları sonucu ekonomik büyümenin gelişim seyri ve ihracatın ekonomik büyümenin gelişim seyri ve ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye -- Ekonomik politika -- 1980-1990en_US
dc.subjectTürkiye -- Ekonomik politika -- 1990–en_US
dc.title24 Ocak 1980 sonrası dışa açık (ihracata yönelik) büyüme stratejisinin Türkiye'nin ekonomik büyümesine etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpagexiii, 158 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record