Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİslatince, Hasan
dc.contributor.authorErsen, Namık
dc.date.accessioned2013-07-11T11:43:01Z
dc.date.available2013-07-11T11:43:01Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8109
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 121870en_US
dc.description.abstract1929 Dünya Ekonomik Bunalımın sosyo-ekonomik ve siyasal nedenlerinin bir uzantısı olarak ; gerek devletleştirme politikaları, gerekse özel teşebbüsün yetersizliği nedeniyle KİT'ler gündeme gelmiştir. Her ne amaçla kurulmuş olursa olsun KİT'ler uzun yıllardır devletin ekonomiye müdahele araçlarından biri olmuşlardır. Kuruluşu 135 önceye kadar dayanan TEKEL ; tütün, alkollü içkiler, tuz ve kibrit üretimiyle halen devletin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Reorganizasyon çalışmalarıyla TEKEL'e yeni bir kimlik kazandırılması ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. Ancak geliştirilen yöntemin bu hedeflere ulaşılmasında fazlaca bir rol oynamadığı görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu iktisadi teşebbüsleri -- Türkiyeen_US
dc.subjectÖzelleştirmeen_US
dc.titleKamu İktisadi Teşebbüslerinde reorganizasyon sonuçlarının tekel boyutunda incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage99 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record