Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAfşar, Muharrem
dc.contributor.authorDölcübaş, Atila
dc.date.accessioned2014-03-17T15:50:47Z
dc.date.available2014-03-17T15:50:47Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8167
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 133559en_US
dc.description.abstractKalkınma ve yatırım bankaları II. Dünya Savaşından sonra ekonomide belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve özel işlevleri bulunan bankalardır. Kalkınma yatırım bankaları, deyim olarak birlikte söylenmesine karşın bu iki tür bankacılık farklı işlev ve faaliyetlere sahiptir. Dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi sadece yatırım bankacılığı veya sadece kalkınma bankacılığı işlevlerini gören kurumlar yerine, her iki bankacılık faaliyetini bir arada yürüten ve genel anlamda sanayileşerek kalkınmayı destekleyen finansal kurumlar kurulmuştur. Türkiye'de mali piyasalarda görülen önemli gelişmelerden birisi de özellikle son 10-15 yıldan bu yana sermaye piyasasının oluşumu ve gelişimidir. Sermaye piyasasının gelişimine paralel olarak yatırım bankalarının bu piyasada hem arz hem de talep yönünden hizmet vermesi kaçınılmazdır. Türkiye gibi sermaye piyasasının etkinliğinin düşük düzeyde olduğu bir ülkede, yatırım bankalarının gelişimi sermaye piyasasının etkinliğini arttırıcı bir faktördür. Ayrıca yatırım bankalarının gelişimi sermaye piyasasının kurumsallaşmasını yaşamsal ölçüde katkı sağlayarak hem fonların etkin bir şekilde dağılımını sağlayacak hem de sermaye piyasalarındaki küçük yatırımcıların korunmasını temin edecektir. Türkiye'deki kamu kalkınma ve yatırım bankalarının performansları incelendiğinde, bu bankaların yönetimleri siyasi nedenlerle müdahale edilmesi, bankaların performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle, kamu kalkınma ve yatırım bankaları Türkiye'nin iktisadi gelişimindeki işlevlerini yeterince yerine getiremedikleri gibi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin fonlanması rolünü etkin bir şekilde sağlayamamaktadırlar. Ayrıca bu bankalar, kamunun kendilerine aktardığı kaynakları etkin bir şekilde yönlendiremedikleri için kaynak israfına neden olmaktadırlar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalkınma bankalarıen_US
dc.subjectYatırım bankacılığıen_US
dc.titleTürkiye'de kalkınma ve yatırım bankacılığı ve 1980 sonrası kamu kalkınma ve yatırım bankacılığında performans gelişimien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 180 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record