Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Kemal
dc.contributor.authorBarutca, Hayri
dc.date.accessioned2014-12-17T11:23:27Z
dc.date.available2014-12-17T11:23:27Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8198
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 151451en_US
dc.description.abstractModern ekonomilerin en büyük sorunlarından biri ekonomik faaliyet hacmindeki dalgalanmalardır. Konjonktür dalgalanmaları olarak adlandırılan bu süreç başta üretim ve işsizlik olmak üzere ekonomide birçok faktörü etkilemektedir. Bu çalışmada konjonktür dalgalanmalarının oluşumu ve nedenleri incelenmektedir. Bu çalışma, konjonktür dalgalanmalarının parasal faktörlerden kaynaklandığını öne süren teorileri incelemektedir. İnceleme; teorileri bağlı bulunduğu iktisadi yaklaşımlar kapsamında ele almaktadır. Parasal konjonktür teorileri incelendikten sonra, parasal faktörlerin diğer bir deyişle para politikalarının Türkiye ekonomisi üzerindeki konjonktürel etkileri ele alınmıştır. İncelenen dönem 1980 ile 1998 yılları arasıdır. Dönemin 1980'den başlamasının sebebi bu yılın Türk ekonomisinde yapısal dönüşümün başladığı bir yıl olmasıdır. İnceleme yıllar itibariyle konjonktür dalgalanmalarının uygulanan para politikaları ile olan etkileşimini ele almakta ve Türiye'de para stokundaki değişmelerin temel makro değişkenler üzerinde etkili olduğu sonucu çıkarılmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonjonktür dalgalanmalarıen_US
dc.subjectPara politikası -- Türkiyeen_US
dc.titleParasal konjonktür teorileri, Türkiye ekonomisinde uygulanan para politikalarının konjonktürel etkilerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 249 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record