Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlu, Erol
dc.contributor.authorKılıcıkan, Zülküf
dc.date.accessioned2014-03-17T16:19:55Z
dc.date.available2014-03-17T16:19:55Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8225
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 155936en_US
dc.description.abstractBeşeri sermaye (insan sermayesi), daha iyi eğitilmiş ve beceri kazandırılmış insan kaynağıdır. İyi eğitilmiş insan gücü ile yeterli fiziki sermaye birikimi ekonomik gelişmenin iki önemli faktörüdür. İnsan gücü bir ülkenin beşeri potansiyelini ifade etmekte ve bir ülkenin sahip olduğu beşeri sermaye stoku olarak kabul edilmektedir. Yetişmiş insan gücü, ekonomik gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Ekonomide yeterli bir büyüme hızının elde edilmesi doğal kaynaklar, fiziki sermaye ve insan gücü kaynaklarından oluşan bütün üretim faktörlerinin verimli bir biçimde kullanılmasına ve üretime katılmasına bağlıdır. Bu kaynaklardan insan gücünün ekonomik gelişmenin anahtarı olduğuna dair giderek artan bir kanı vardır.Bu çalışmada, ekonomik gelişme sürecinde beşeri sermayenin gelişim ve öneminin ortaya konulmasıyka birlikte bu açıdan Türkiye gerçeği ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan sermayesien_US
dc.titleEkonomik gelişmede beşeri sermayenin önemi ve Türkiye örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[X], 126, [X-XVII] y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record